Individuell behandling

Jag har en relationell inriktning med fokus på individens mående kopplat till relationer. Genom att utforska de sammanhang du befinner dig i och hur livsförändringar, konflikter, sjukdom, depression, stress och sorg påverkar ditt mående och dina relationer, hjälps vi åt att förstå din situation och hitta en väg ut ur ohälsa till ett förändrat mående.

Vi använder oss också av den terapeutiska relationen oss emellan och det som händer i terapirummet, för att förstå och synliggöra hur samspel och interaktion kan ta sig uttryck. Det ger möjlighet till reflektion och kanske träning av det som kan tyckas svårt och utmanande i relationella sammanhang. Som att uttrycka sin åsikt, hävda sina gränser, säga ja och att säga nej tack!

Kris- och stödsamtal

Ibland förändras livet på ett ögonblick, ibland pågår förändringen under lång tid. Trauman, olyckor, uppbrott, sjukdom kan vara så krävande att vi tappar fotfästet, hamnar i kris och har behov av professionellt samtalsstöd. Ibland drabbas vi själva, ibland står vi bredvid som anhöriga men till dig som behöver en mer stödjande kontakt i det du drabbats av erbjuder jag kris- och stödsamtal utefter ditt behov.

Personlig utveckling och företagskonsultation

Jag är egenföretagare sedan många år och min mångåriga erfarenhet av att vara kreatör, projektledare och producent för både små och stora produktioner använder jag i samarbeten med företagare och organisationer. Att vara chef och ledare med ansvar för ekonomi och anställda är krävande och jag erbjuder utvecklingssamtal för dig som arbetar i ledande befattning.

Samtalsavgifter

Individuella behandlingssamtal, kris- och stödsamtal kostar 900 kr/50 min.
Personlig utveckling och företagskonsultation kostar 1200 kr + moms/50 min.

Avbokning ska ske minst 24 timmar före planerad session annars debiteras samtalsavgiften i sin helhet.