Välkommen till samtal

Mitt namn är Anna Falkenberg, jag är legitimerad psykoterapeut och jag erbjuder professionella samtal genom psykoterapi, kris- och stödsamtal och personlig- och företagsutveckling.

Jag arbetar utifrån Relationell korttidsterapi (RKT/BRT), Interpersonell terapi (IPT) och i min kompetens finns också Motiverande samtal (MI), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt Trädgårds- och naturunderstödd terapi.

Mottagningen

Jag finns på Institutet för Psykoterapi i Linköping.
Adress: St Larsgatan 25 A, 582 24 Linköping.
Mobil: 0703-12 79 20, E-post: info@afpsykoterapi.se

Samtalsavgifter

Individuella behandlingssamtal, kris- och stödsamtal kostar 900 kr/50 min.
Personlig utveckling och företagskonsultation kostar 1200 kr + moms/50 min.

Avbokning ska ske minst 24 timmar före planerad session annars debiteras samtalsavgiften i sin helhet.